Vấn đề cần lưu ý

Khi áp dụng chính sách bảo hiểm, Công ty quản lý và Ban quản trị nên chú ý phạm vi bảo hiểm, điều khoản và điều kiện của chính sách cũng như lựa chọn các công ty bảo hiểm có uy tín. Để đạt được hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn với phí bảo hiểm hợp lý nhất, cần so sánh các bảng báo giá của các công ty bảo hiểm trước khi áp dụng bất kỳ chính sách bảo hiểm nào.

Nếu công ty quản lý bất động sản tiến hành mua bảo hiểm, Ban quản trị và công ty quản lý nên cùng nhau thảo luận và quyết định sẽ áp dụng chính sách nào. Ban quản trị của chung cư cũng có thể mua các chính sách bảo hiểm rủi ro cho bên thứ ba dưới tên của Ban quản trị đó.

Ngoài ra, thông tin cung cấp cho công ty bảo hiểm phải chính xác. Nếu không, hợp đồng bảo hiểm sẽ không có hiệu lực và các công ty bảo hiểm đó sẽ không chịu chi trả tiền bồi thường.

Mức bảo hiểm và số tiền bảo hiểm phù hợp cụ thể như sau:

  • Bảo hiểm rủi ro cho tài sản – số tiền phải đáp ứng được các chi phí sửa chữa các khu vực công cộng hoặc thay thế các tài sản chung trong tòa nhà.
  • Bảo hiểm rủi ro cho bên thứ ba – số tiền bảo hiểm thường được xác định dựa trên mức bồi thường cao nhất phải trả cho một vụ tai nạn. Nói chung, các chung cư lớn hoặc chung cư có mật độ người qua lại cao đòi hỏi khoản tiền bảo hiểm cao hơn.
  • Bảo hiểm bồi thường cho người lao động – số tiền bảo hiểm thường được xác định dựa trên tổng thu nhập hàng năm của tất cả các nhân viên, bao gồm tiền lương, lương tháng 13, tiền thưởng, phụ cấp, thưởng bằng tiền mặt,…

Hàng năm, Ban quản trị và Công ty quản lý nên xem xét lại số tiền cho các loại bảo hiểm khác nhau của chung cư. Ban quản trị và công ty quản lý cũng cần chuẩn bị sẵn sàng khi có các đoàn kiểm tra và các bên liên quan về các chính sách bảo hiểm và chuẩn bị sẵn hóa đơn bảo hiểm gần đây nhất. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm theo các quy định trong hợp đồng.