Thiết bị điện

Lắp đặt các thiết bị điện

Việc sửa chữa và bảo trì hệ thống điện phải do các nhà thầu/kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn của công ty quản lý thực hiện;

Các chủ sở hữu phải đảm bảo rằng việc sử dụng điện không được vượt quá công suất tiêu thụ tối đa mà các công ty điện cho phép.

Quy định kiểm tra định kỳ thiết bị điện

Chủ sở hữu của một hệ thống điện bao gồm những người có quyền sở hữu hoặc kiểm soát sự lắp đặt hệ thống điện đó cũng như những người sử dụng căn hộ mà có hệ thống điện đó. Các chủ sở hữu bao gồm các chủ sở hữu của các căn hộ, Ban quản trị, Công ty quản lý tòa nhà, người thuê nhà và cư dân trong các căn hộ đó.

Chủ sở hữu của hệ thống điện trong tòa chung cư nếu sử dụng hệ thống điện có công suất vượt quá mức quy định sẽ phải chịu trách nhiệm kiểm tra hệ thống điện đó định kỳ và phải có giấy chứng nhận đã thực hiện việc thanh kiểm tra này.

Các căn hộ, cư dân cố tình làm trái các quy định về an toàn thiết bị điện sẽ bị truy tố pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong khu chung cư.

Quy trình kiểm tra hệ thống điện định kỳ

Việc kiểm tra định kỳ hệ thống điện phải do các nhà thầu về điện có tên trong danh sách của Ban quản trị thực hiện.

Yêu cầu nhà thầu điện cấp “Chứng nhận Kiểm tra Định kỳ” trong thời gian quy định sau khi kiểm tra.

Nộp giấy chứng nhận lên cơ quan chức năng trong vòng sau khi được cấp Giấy chứng nhận.