Hệ thống gas

Việc vận hành hệ thống gas cần tuân thủ những quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ. Chính vì vậy, Công ty quản lý cần chú trọng các nguyên tắc sau:

  • g cViệc sửa chữa và bảo trì hệ thống cunấp gas phải đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.
  • Hệ thống cung cấp gas trong tòa nhà (bao gồm cả ống đứng dẫn khí) cần được công ty cung cấp gas kiểm tra định kỳ.
  • Kiểm tra việc lắp đặt gas ít nhất 12 tháng một lần.
  • Không lưu trữ các bình đựng khí hóa lỏng (LPG) quá số lượng cho phép.
  • Thông báo cho nhà cung cấp để thu hồi bình LPG ở khu vực công cộng.
  • Không được đốt hoặc bật các thiết bị điện (bao gồm cả chuông hay điện thoại bàn) khi bị rò rỉ gas hoặc LPG, sau đó mở tất cả các cửa sổ, cửa ra vào và tắt thiết bị cấp gas chính.
  • Cấm sử dụng bình nóng lạnh chạy bằng gas.