Hướng dẫn của PMC

Chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn chữa cháy cho các tình huống hỏa hoạn và các vật liệu gây cháy thường gặp:

Cháy loại A:

Cháy từ các vật liệu như: gỗ, giấy, khăn, vải và các chất dễ cháy khác. Trường hợp này có thể dập tắt đám cháy bằng:

  • Vòi nước chữa cháy
  • Bình chữa cháy CO2
  • Bình chữa cháy bột khô ABC
  • Chăn chống cháy

Cháy loại B:

Cháy liên quan đến các chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, sơn và các dung môi khác. Trường hợp này có thể dập tắt đám cháy bằng:

  • Chăn chống cháy
  • Bình chữa cháy CO2
  • Bình chữa cháy bột khô ABC

Lưu ý: Không được sử dụng nước để chữa cháy trường hợp này.

Cháy loại C:

Cháy liên quan đến các thiết bị điện như máy, công tắc, thiết bị mà không có tác nhân dẫn điện nào gây ra. Trường hợp này có thể dập tắt đám cháy bằng:

  • Bình chữa cháy CO2
  • Bình chữa cháy bột khô ABC
  • Chăn chữa cháy (với điều kiện không được tiếp xúc vật lý với nguồn điện).

Lưu ý: Không được sử dụng nước để chữa cháy trường hợp này.